Odstoupení od smlouvy

Formulář o odstoupení od kupní smlouvy

odesílatel: jméno a příjmení: ……………………………………………………….
bydliště: ……………………………………………………………………………..
(email, tel. číslo) …………………………………………………………………….

adresát: Klučov 53, Lipník u Hrotovic 67552
prodávající: Dana Mutlová prodej značek obuvi Gammisch, LA REGINETTA
IČ: 02492441
sídlo: Klučov 53 Lipník u Hrotovic 67552

Oznámení odstoupení od kupní smlouvy

dne ……................. jsem si na vašich stránkách www.garmischshop.cz internetovém obchodě gammischop.cz objednal/a zboží ………………………………………………………….…
objednávka ze dne …………………. v hodnotě ……………….. objednané zboží jsem obdržel/a dne ……………………….

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 sb. občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši …………………….. , částka bude poukázána do 14 dnů od doručení zboží s tímto formulářem přiloženým k vrácenému zboží.

v ………………….. dne ……………………………..

podpis spotřebitele …………………………………….